UFUS AFA ZAŠTITA
Organizacija filmskih autora Srbije
UFUS AFA PROTECTION
Serbian Film Authors Organisation

   

Početna O nama   Pravni osnov   Dokumenti   Partneri   Obrasci   Članovi   Vesti   FAQ   Kontakt   English
     
Medjunarodne konvencije

Direktive Evropskog parlamenta i Saveta EU

Zakon o autorskom i srodnom pravu Republike Srbije

Pojmovnik

  

  

U najširem smislu, autorsko pravo se pojavljuju uporedo sa tehničkim sredstavima za umnožavanje pisanih dela, dakle štamparskim presama, i porastom pismenosti time se demonopolizuje pismenost i omogućuje većem broju ljudi da stvaraju pisana dela i pristupe im.
 

Prvi nacionalni zakon o zaštiti autorskog prava donet je u Engleskoj 1709. godine, a tokom XVIII veka u Francuskoj i Nemačkoj razvila se doktrina "književne i umetničke svojine", koja je označavala pravo autora na ekonomsku dobit od svojih dela.

 

Napredak tehnike i rast stope pismenosti podstakli su donošenje Bernske konvencije za zaštitu književnih i umetničkih dela 1886. godine, prvog medjunarodnog dokumenta koji štiti autorsko pravo. Medju potpisnicima ove konvencije bila je i Srbija.

 

Autorsko i srodna prava su po svom karakteru izrazito medjunarodnopravna i regulisana su brojnim konvencijama i sporazumuma, od kojih se po značaju izdvajaju Univezalna konvencija o autorskom pravu iz 1952. godine i Konvencija o osnivanju Svetske organizacije za intelektualnu svojinu iz 1967. godine.

(Objavljeno uz saglasnost gospodina Pere Markovića i odobrenje NALEDa)

  • Bernska konvencija o zaštiti književnih i umetničkih djela (Bernska konvencija)
  • Univerzalna konvencija o autorskom pravu prema izvornom tekstu (Univerzalna konvencija-Ženeva)
  • Univerzalna konvencija o autorskom pravu revidirana u Parizu (Univerzalna konvencija-Pariz)
  • Konvencija o osnivanju Svetske organizacije za intelektuelno vlasništvo (Konvencija o osnivanju VIPO)
  • Međunarodna konvencija za zaštitu umetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju (Rimska konvencija)
  • Konvencija o distribuciji signala za prenos programa preko satelita (Satelitska konvencija)
  • Konvencija o zaštiti proizvođača fonograma od nedozvoljenog kopiranja njihovih fonograma (Fonogramska konvencija)
  • Ugovor o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine Svetske trgovinske organizacije (Sporazum TRIPS )
  • Ugovor o autorskom pravu Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (VIPO Ugovor o autorskom pravu)
  • Ugovor o izveđenju i fonogramima Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (VIPO Ugovor o izvedbama i fonogramima)

 

   (Izvor: https://sr.wikipedia.org/wiki/Autorsko_pravo )