UFUS AFA ZAŠTITA
Organizacija filmskih autora Srbije
UFUS AFA PROTECTION
Serbian Film Authors Organisation

   

Početna O nama   Pravni osnov   Dokumenti   Partneri   Obrasci   Članovi   Vesti   FAQ   Kontakt   English
     
Srbija

Bilateralni ugovori

Krovne organizacije

  

Society of Audiovisual Authors

Društvo audovizuelnih autora

Skraćeni naziv: SAA

info@saa-authors.eu

www.saa-authors.eu

  

International Confederation of Societies of Authors and Composers

Medjunarodna konfederacija društva autora i kompozitora

Skraćeni naziv:CISAC

cisac.org/contact/us

cisac.org

   

Federation of European Film Directors

Federacija evropskih filmskih reditelja

Skraćeni naziv: FERA

office@filmdirectors.eu

www.filmdirectors.eu