UFUS AFA ZAŠTITA
Organizacija filmskih autora Srbije
UFUS AFA PROTECTION
Serbian Film Authors Organisation

   

Početna O nama   Pravni osnov   Dokumenti   Partneri   Obrasci   Članovi   Vesti   FAQ   Kontakt   English
     
Srbija

Bilateralni ugovori

Krovne organizacije

 

Kolektivne organizacije, shodno ovlašćenjima,  pravima i obavezama koje su im dodeljena kroz njihova nacionalna zakonodavstva, a shodno čl. 5. Bernske konvencije, uspostavljaju međusobnu saradnju u cilju zaštite imovinskih prava svojih članova, pravedne, pravične i blagovremene raspodele prikupljenih naknada od korišćenja njihovih autorskih dela na teritoriji na kojoj naknadu prikuplja druga kolektivna organizacija.

 

UFUS AFA ZAŠTITA je, na osnovu dodeljenog Rešenja o obavljanju delatnosti i odredaba Zakona o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije, u 2018. godini zaključila bilateralne ugovore o medjusobnom zastupanju sa sledećim inostranim kolektivnim organizacijama (2):

 

 

1. Republika Slovenija: AIPA, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana  www.aipa.si,

 

2. Republika Hrvatska: DHFR (Društvo hrvatskih filmskih redatelja), Boškovićeva 23, Zagreb   http://dhfr.hr/