UFUS AFA ZAŠTITA
Organizacija filmskih autora Srbije
UFUS AFA PROTECTION
Serbian Film Authors Organisation

   

Početna O nama   Pravni osnov   Dokumenti   Partneri   Obrasci   Članovi   Vesti   FAQ   Kontakt   English
     
Rezime

Resenje o izdavanju dozvole za obavljanje  delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnog prava

Funkcionisanje

Organi

Stručna služba

REZIME

UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije je neprofitna organizacija čiji je cilj kolektivno ostvarivanje imovinskih autorskih prava filmskih autora i drugih nosilaca prava.

UFUS AFA ZAŠTITA štiti prava filmskih (i televizijskih): reditelja, scenarista, snimatelja i autora animiranih filmova na osnovu ugovora koji su oni sklopili sa UFUS AFA ZAŠTITOM ili na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima RS (kompozitori svoja prava ostvaruju preko SOKOJA).

Na osnovu ovlašćenja koja su joj nosioci prava /autori ugovorom preneli, UFUS AFA ZAŠTITA zaključuje ugovore sa korisnicima filmskih dela (kablovskim reemiterima medijskih sadržaja), izdaje dozvole i propisuje uslove za korišćenje filmskih dela i za to od korisnika naplaćuje odgovarajuću autorsku naknadu.

Ova prikupljena sredstva raspodeljuju se, prema Pravilniku o raspodeli, domaćim i autorima iz celog sveta, čija se filmska dela (kinematografska i televizijska) kablovski reemituju na teritoriji Republike Srbije.