UFUS AFA ZAŠTITA
Organizacija filmskih autora Srbije
UFUS AFA PROTECTION
Serbian Film Authors Organisation

   

Početna O nama   Pravni osnov   Dokumenti   Partneri   Obrasci   Članovi   Vesti   FAQ   Kontakt   English
     
Rezime

Resenje o izdavanju dozvole za obavljanje  delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnog prava

Funkcionisanje

Organi

Stručna služba

SKUPŠTINA

Branislav Milošević, predsednik Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE  

Zapisničar i overivači zapisnika se biraju na sazivima Skupštine.

  

UPRAVNI ODBOR

Zoran Simjanović, predsednik,

Srdan Golubović, potpredsednik

Darko Lungulov, potpredsednik

Goran Marković,

Radoslav Vladić,

Srđan Dragojević, 

Miroslav Lekić, 

Žarko Dragojević,

Srđan Koljević,

Boban Jevtić,   

Mila Turajlić

 

    

NADZORNI ODBOR

Stefan Gelineo, predsednik

Milan Knežević

Balša Djogo

 

  

SAVET AUTORA

Miroslav Živanović, predsednik

Dragan Marinković

Dušan Milić

Danilo Bećković

Predrag Bambić