UFUS AFA ZAŠTITA
Organizacija filmskih autora Srbije
UFUS AFA PROTECTION
Serbian Film Authors Organisation

   

Početna O nama   Pravni osnov   Dokumenti   Partneri   Obrasci   Članovi   Vesti   FAQ   Kontakt   English
     
Zakonska akta RS

Odluke i akta
UFUS AFA ZAŠTITE

ODLUKE I AKTA UFUS AFA ZAŠTITE

 

Osnovni akti:

Odluke Upravnog odbora:

Odluke Skupštine

   

Odluke Nadzornog odbora:

Odluke Saveta autora

Odluke Direktora

  

Godišnji izveštaji: