UFUS AFA ZAŠTITA
Organizacija filmskih autora Srbije
UFUS AFA PROTECTION
Serbian Film Authors Organisation

   

Početna O nama   Pravni osnov   Dokumenti   Partneri   Obrasci   Članovi   Vesti   FAQ   Kontakt   English
     
Članovi

Godišnja raspodela

 

 ČLANOVIMA

Posle višedecinijskih maštanja i čekanja završava se borba za ostvarivanje prava filmskih autora u Srbiji.

U toku šestogodišnjeg perioda postojanja UFUS AFA ZAŠTITA je stala na noge, posle pozajmica za pokrivanje troškove rada postali smo samodohodovni, snagu i jedinstvo smo pokazali za vreme epidemije; završava se kompletni ciklus radnji koji će dovesti do prve istorijske raspodele naknada filmskim autorima u Srbiji.

Svih ovih godina se video napredak u radu i jačanju organizacije, povećanju njenog uticaja i značaja u društvu: zajedno sa SOKOJEM smo uspeli da regulišemo vaše pravo i da nateramo 80% kablovskih operatora da izvršavaju svoje zakonom predvidjene obaveze prema vama. Zlonamerni će reći da nedostaje najveći operator – polako, i to ćemo zajedno završiti kao i sve do sada: bez pompe, buke i reklame.

Sada sa kolegama iz SOKOJA privodimo kraju rad na godišnjim obračunima naknada za 2018. i 2019. godinu i na pragu smo poslednje faze: rasplate, u kojoj će neko dobiti mnogo, neko malo, neko ništa, ali niko neće znati koliko je dobio neko drugi.

Pored rada na godišnjem obračunu naknada kontroliše se i potrebna dokumentacija članova kako bi i  isplata protekla korektno i bez problema.

Članovi moraju imati deponovanu dokumentaciju (u papirnatom i elektronskom obliku, više o tome će biti u novom Planu raspodele):

1.    odprint lične karte (ili fotokopiju, ili sken)

2.    za članove koji su pristupili i potpisali ugovor o prenosu prava na UFUS ZAŠTITU: potpisan  
 
aneks,

3.    za članove koji su izrazili pristanak i/ili pristupili UFUS AFA ZAŠTITI: potpisani ugovor o prenosu
 prava  na UFUS AFA ZAŠTITU,

4.    obrazac sa ličnim podacima autora, i

5.    saglasnost autora za korišćenje njegovih ličnih podataka u ovu svrhu.

(Svi dokumenti će biti dostupni na sajtu organizacije od ponedeljka 5. oktobra, za download, popunjavanje i vraćanje - kao kada je bila elektronska Skupština).

Veliki broj članova ima urednu dokumentaciju, lični podaci su ažurirani tokom isplate akontacija u vreme vanrednog stanja. Medjutim, postoje i članovi sa neurednom ili nepotpumom dokumentacijom, zato vas molim da proverite svoje papire ili me pozovete da zajedno izvršimo proveru. Naravno, isplate se ne poništavju ali se malo prolongiraju, do kompletiranja dokumentacije.

Kada godišnji obračun naknada bude završen i verifikovan od strane Saveta autora i Upravnog odbora, biće objavljen na sajtu organizacije i dostavljen mailom svim članovima čije su nam elektronske adrese poznate - radi se o opštim elentima raspodele: spisak posmatranih programa, popis reemitovanih dela, iznos sredstava za podelu, ukupan broj bodova, vrednost boda…).

Pojedinačni obračuni su namenjeni isključivo autorima na koje se odnose: posle telefonskog kontakta i dogovora biće distribuirani poštom na poznate kućne ili dogovorene adrese (preporučeno) i na dogovorene e-mail adrese, uz ovo će biti priključen i dodatak o pravnom leku ukoliko smatrate da ste u nečemu oštećeni.

Predvidjena dinamika:

·         Kontrola i event. dopuna lične dokumentacije autora - odmah,

·         Objavljivanje opšteg plana raspodele za 2018. godinu – odmah po verifikaciji i usvajanju od
    
strane organa UFUS AFA ZAŠTITE,

·         Kontakti sa autorima u vezi ličnih obračuna – po usvajanju opšteg obračuna,

·         Početak isplata naknade za 2018. godinu – od 10. oktobra 2020. godine.

Tada počinje potraga za autorima prepoznatih dela koji nisu članovi organizacije ili su nedostupni.

Paralelno se nastavlja rad na pripremi godišnjeg obračuna naknada za 2019. godinu, koristićemo postavljeni sistem i iskustva 2018. godine (samo da vas podsetim: tokom obračuna 2019. godine uzeće se u obzir i prva isplaćena akontacija u vreme epidemije koja tereti sredstva 2019. godine).

Lične kontakte u prostorijama na Terazijama ćemo  maksimalno izbegavati zbog važećih preventivnih mera u vezi epidemije Kovid-19.

Molim vas da imate još malo strpljenja i tolerancije, ovo je prva rasplata koju radimo, svaka sledeća će biti brža, tačnija i lakša. Trudiću se da sve protekne u redu, pre svega poštujući sigurnost i bezbednost ličnih podataka članova. 

Stojim na raspolaganju za sve potrebne informacije (062/1891144).

Pozdrav i čuvajte se,

Saša Ivanjikov, direktor