FUS AFA ZAŠTITA
Organizacija filmskih autora Srbije
UFUS AFA PROTECTION
Serbian Film Authors Organisation

   

Početna O nama   Pravni osnov   Dokumenti   Partneri   Obrasci   Članovi   Vesti   FAQ   Kontakt   English
       
Obaveštenja

Informacije za  kablovske  operatore
 
Za članove
 

 

 

23.10.2020

  

Članovi Komisije su iz svih organa UFUS AFA ZASTITE (iz Saveta autora: P.Bambić, iz Nadzornog odbora: S.Gelineo,  iz Upravnog odbora: Ž.Dragojević i direktor A.Ivanjikov) i Komisija treba da preispita spisak reemitovanih filmskih dela i verifikuje dokument Opsti obracun autorske naknade sa svim pripadajucim dokumentima koji su potrebni za tacnost i preciznost samog obracuna naknada za 2018. godinu; zbog toga se 38. sednica  UO pomera za sredu 28.10.2020. godine

  

*********************************  

  

13.10.2020

 

Održana je 37. sednica Upravnog odbora u proširenom sastavu, uz prisustvo predsednika Nadzornog odbora i Saveta autora. Donete su odluke o korigovanju (povećanju) iznosa za rasplatu 2018. i 2019. godina. Formirana je komisija koja treba da do petka 23. oktobra preispita spisak reemitovanih filmskih dela…

 

Za petak 23. oktobra je zakazana 38. sednica Upravnog odbora na kojoj će se ponovo odlučivati o Opštem obračunu autorskih naknada po osnovu reemitovanja filmskih (kinematografskih i televizijskih) dela za 2018. godinu.

 

*********************************  

10.10.2020 

 

Za utorak 13.10.2020 je zakazana 37. sednica UO. Najvažnija tačka dnevnog reda je usvajanje Opšteg obračuna autorskih naknada po osnovu reemitovanja filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) za 2018. godinu.

Isplata naknada autorima i nosiocima prava za 2018.godinu izvršiće se na osnovu pojedinačnih obračuna u skladu sa Opštim obračunom autorskih naknada... za 2018. godinu i Pravilnikom o zaštiti autorskih prava na filmskim delima (kinematografskim i televizijskim) i raspodeli naknada, a prema već usvojenim finansijskim i godišnjim izveštajim za 2018. i 2019. godinu od strane Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE.

 

*********************************  

9.19.2020

 

Hvala svima koji su se telefonom interesovali i svima koji su poslali dopune podataka, u nedelju 11.10.2020 ćemo izvršiti novi presek i podsetiti zaboravne.

 

*********************************  

5.10.2020:

  

VAŽNO Novi obrasci za lične podatke članova (neophodni za isplatu ličnog obračuna).

  

*********************************  

3.10.2020

  

VAŽNO ČLANOVIMA

 

Posle višedecinijskih maštanja i čekanja završava se borba za ostvarivanje prava filmskih autora u Srbiji.

U toku šestogodišnjeg perioda postojanja UFUS AFA ZAŠTITA je stala na noge, posle pozajmica za pokrivanje troškove rada postali smo samodohodovni, snagu i jedinstvo smo pokazali za vreme epidemije; završava se kompletni ciklus radnji koji će dovesti do prve istorijske raspodele naknada filmskim autorima u Srbiji... nastavak

 

*********************************  

26.9.2020:

  

VAŽNO Za članove: Proverite svoje in-boxove, poslato vam je obaveštenje i izvinjenje zbog  pomeranja roka isplate autorskih naknada za 2018. i 2019. godinu.

  

*********************************  

24.9.2020

  

36. sednica UO nije održana zbog nedostatka kvoruma, uskoro novi termin.

  

*********************************  

4.9.2020:

 

Rešenje Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije 990 broj 2020/13333-05 od 31.8.2020 o nedostacima, merama i roku za poboljšanje informisanja i dostupnosti informacija o poslovanju organizacije članovima i zainteresovanoj javnosti.

 

*********************************  

10.8.2020

  

Zapisnik, rezultati glasanja i odluke 4. sednice Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE

  

*********************************  

2.8.2020 20,00 sati

  

Zavrtšena elektronska 4. sednica Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE!

  

Preliminarno: glasalo 106 članova i porodica pokojnih autora, usvojeni svi dokumenti, u toku je procedura izrada dokumentacije.

Hvala svima koji su odvojili vreme, razmislili i glasali, hvala svima na jedinstvu, hvala svima na izrazima podrške.

Uskoro opširnije.

  

*********************************  

31.7.2020 20,00 sati

  

Započela elektronska 4. sednica Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE.

  

*********************************  

30.7.2020

  

4. sednica Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE

Pored Zapisnika sa 2. vanredne sednice Skupštine, pred vam je set dokumenata – godišnjih izveštaja o radu organizacije u 2019. godini, po formi istih kao prošlogodišnji izveštaji (usvojeni na Skupštini u oktobru 2019.), ali sa pozitivnijim kretanjima.

Ovo je poslednja prilika da ispunimo odredjene zakonom predvidjene obaveze: raniji rok za predaju završnih dokumenata o radu organizacija bio 30. jun. Da bi se sve vratilo u normalno stanje posle ukidanja vanrednih mera, Vlada Republike Srbije je donela odluku da se taj rok produžava za 90 dana od dana ukidanja vanrednog stanja (ukinuto 6.5.2020), tako da novi rok ističe u utorak 4. avgusta.

Materijali za Sednicu     

Napomena: Upravni odbor je proširio dnevni red  i pod "Razno" uvrstio inicijativu Saveta autora za izmenu člana 22 Pravilnika o zaštiti..., kao i usvajanje odluke o visini sredstava za podelu autorima za naknadu 2018 i 2019. godine iz prihoda 2019. godine.   

 

*********************************  

29.7.2020

4. sednica Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE

Kako je na snazi Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru (”Sl. glasnik RS, 100/2020) prema kojoj se radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zabranjuju javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenom i na otvorenom prostoru - kada se istovremeno okuplja više od 10 lica, Upravni odbor je primoran da sazove elektronsku sednicu Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE.

Glasački listić

·    Elektronsko glasanje će se održati od 31.7. (od 20.00 sati) do 2.8.2020. godine (do 20,00 sati) preko peronalizovanih mail adresa i domena,

·    U glasačkom lističu upišite svoje odluke, listić save as u obliku "prezime.ime" (bez navodnika!) i kao attch. pošaljite u mailu na glasanje@ufusafa.org.rs Deluje Vam poznato? - isto to ste radili sa ličnim kartonima kada ste osvežavali svoje kontakt podatke za isplatu akontacija...

·    Elektronsko glasanje će se vršiti prostim izjašnjavanjem ZA ili PROTIV, prema tačkama dnevnog reda,  u elektronskom obrascu.

·     Ako nešto pogrešite - ne očajavajte, pozovite 061/8095809 ili 062/1891144 ili 064/1201268

·    Glasovi koji stignu van ovoga termina se neće uzimati u obzir.

 

*********************************  

28.7.2020

  

Zakazana 4. sednica Skupštine koja će se zbog zabrane javnog okupljanja održati elektronskim putem 31.7. - 2.8.2020. godine: teme su dokumenti o poslovanju u 2019. godini (odluka, poziv i dnevni red)

  

*********************************  

24-28.7.2020:

  

Održana 35. sednica UO elektronskim putem.

  

*********************************   

26.6.2020:

  

Održana 34. sednica UO.

  

*********************************  

  

18.6.2020:

 

Održana 2. vanredna sednica Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE: jednoglasno usvojene predložene promene Pravilnika o zaštiti..., zamena dva člana Upravnog odbora (Djordje Milosavljević umesto Srdfjana Koljeviča i Predrag Perišić umesto Bobana Jevtića), doneta odluka o daljem obliku saradnje sa SOKOJEM (uskoro detaljnije). 

  

*********************************  

15.6.2020:

 

VAŽNO Za članove: Provertite svoje in-boxove, poslati su vam sledeći materijali za vanrednu Skupštinu:

  • Zapisnik sednice 3. redovne Skupštine,

  • Predlog izmena/dopuna PRAVILNIKA O ZAŠTITI AUTORSKIH PRAVA NA FILMSKIM  DELIMA
    (KINEMATOGRAFSKIM I TELEVIZIJSKIM) I RASPODELI NAKNADA

  • Važeći PRAVILNIK O ZAŠTITI AUTORSKIH PRAVA NA FILMSKIM  DELIMA
    (KINEMATOGRAFSKIM I TELEVIZIJSKIM) I RASPODELI NAKNADA usvojen na Skupštini 22.10.2019. godine.

U toku dana ćete dobiti i predloge za zamenu dva člana Upravnog odbora iz Udruženja scenarista Srbije.

*********************************  

  

12.6.2020:

  

Održana 33. sednica UO.

  

*********************************  

10.6.2020:

  

VAŽNO Za članove:Poslati pozivi za vanrednu Skupštinu, molimo Vas da potvrdite prisustvo!

*********************************  

9.6.2020:

 

Još uvek traje akcija pomoći kroz isplatu akontacija autorskih naknada članovima UFUS AFA ZAŠTITE, ukoliko još niste aplicirali sada je trenutak – molimo Vas popunite anketni list sa ličnim podacima koji se nalazi na sajtu organizacije www.ufusafazastita.org.rs/SRB/Obrasci.html i vratite ga nama na dalju obradu.

*********************************  

 

8.6.2020:

  

2. vanredna Skupština UFUS AFA ZAŠTITE održaće se 18.juna 2020. godine u sali Makavejev Jugoslovenske kinoteke (Uzun Mirkova 1, Beograd) sa početkom u 12 sati.

Obavezno poneti lična zaštitna sredstva i pridržavati se propisanih mera predvidjenih za okupljanje u zatvorenom prostoru. Poziv i devni red
 

*********************************  

   

31.5.2020:

  

Na 32. sednici UO zakazana je 2. vanredna Skupština UFUS AFA ZAŠTITE za 18.jun 2020. godine. U zavisnosti od ublažavanja vanrednih mera za javne skupove u zatvorenom prostoru biće odredjena lokacija i objavljen javni poziv, kao i prosledjeni mailovi sa pozivom i dnevnim redom.

  

Formirane su komisije Fonda za kulturna i socijalna davanja, kao i Komisija za prijem novih članova (opširnije).

  

S obzirom da su ukinute mere vanredne situacije i ograničenja kretanja, kao i da se ublažavaju pojedine odredbe vanrednih mera, UO je doneo odluku da se akontacije naknada (1,2 i 3) isplaćuju članovima koji ih još nisu primili, uz propisanu dokumentaciju, do 30. juna 2020. godine.

  

*********************************  

  

22.5.2020:

  

Održana 32. sednica UO.

  

*********************************  

18.5.2020

  

Za članove: Prema odluci Upravnog odbora započela je isplata akontacija naknada 3 (obračunska 2020. godina), članovima koji sada pošalju upitnik biće uplaćene zbirno akontacije 1+2+3.

  

*********************************  

  

15-17.5.2020:

  

Održana 31. sednica UO (elektronskim putem, donošenje odluka van sednice).

  

*********************************  

27.4.2020

  

NOVO  Na stranici Obrasci postavljeni su kartoni za prijavu kinematografskog i televizijskog dela.

Obrasci su u .xlsx formatu radi uklapanja u program.

Molimo članove da pristupe popunjavanju (jedno delo = jedan obrazac).

*********************************  

  

16.4.2020

  

Za članove: Prema odluci Upravnog odbora započela je isplata akontacija naknada 2 (obračunska 2020. godina), članovima koji sada pošalju upitnik biće uplaćene zbirno akontacije 1+2.

*********************************  

  

15.4.2020

  

VAŽNO Za operatore: Uz martovske račune poslata je i Odluka Upravnog odbora o pogondostima za vreme vanrednog stanja  

*********************************  

  

13.4.2020

  

VAŽNO  Za članove: Novi obrazac za lične podatke   Popuni i vrati!

*********************************  

  

3.4.2020:

  

Održana 30. sednica UO (konferencijska veza) - uskoro opširnije

  

*********************************  

2.4.2020:

  

Za članove: Započela isplata akontacija naknada 1 (obračunska 2019. godina) članovima organizacije 

   

*********************************  

2.4.2020:

UFUS AFA ZAŠTITA obaveštava sve zainteresovane da će, saglasno preporukama i instrukcijama nadležnih organa o organizaciji rada tokom vanrednog stanja usled pandemije COVID-19, zaposleni i radno angažovani u UFUS AFA ZAŠTITI od 26. marta 2020. godine poslove obavljati van prostorija organizacije, odnosno od kuće.

Sva komunikacija sa organizacijom obavljaće se elektronskim putem, preko zvanične e-mail adrese UFUS AFA ZAŠTITE office@ufusafazastita.org.rs  ili clanovi@ufusafazastita.org.rs , kao i preko stalno aktivnih telefona +381(0)61 8095809 i +381(0)62 1891144.

Molimo sve komitente kojima su se vratile poštanske pošiljke poslate na adresu organizacije, da skeniraju sadržaj pošilje i pošalju u elektronskoj formi na office@ufusafazastita.org.rs, kao i da se ovog vida komunikacije zajednički pridržavamo do prekida preduzetih mera (papirnati oblik sačuvajte za kasniju dostavu/razmenu).

  

*********************************  

27.3.2020:

  

VAŽNO  Za operatore

*********************************  

      

27.3.2020:

  

VAŽNO Za članove  

*********************************  

      

26.3.2020

Predlog NO 26/3/2020

  

*********************************  

19.3.2020:

  

Rad u uslovima vanrednog stanja i zabrane kretanja

Zbog situacije u vezi s KOVID-19 u SrbijiUFUS AFA ZAŠTITA odlaže sve direktne kontakte i sastanke do okončanja preduzetih mera.

Osim direktnih konakata i sastanaka, sve ostale aktivnosti se normalno nastavljaju (punjenje baze autora i repertoara, pripreme za isplatu akontacija autorima, rad komisija...

U sklopu priprema za isplatu akontacije (iz sredstava reparticione 2019, godine) uskoro počinje akcija provere ličnih podataka autora (telefonom i mailom).

Za sve informacije pozovite A.Ivanjikova na 061/8095809.

   

*********************************  

5.3.2020:

Istekao je rok operatorima za potpisivanje ugovora i sticanje pogodnosti.

 

*********************************  

27.2.2020:

Održana 29. sednica Upravnog odbora UFUS AFA ZAŠTITE.

 

*********************************  

  

23.1.2020:

Održana 28. sednica Upravnog odbora UFUS AFA ZAŠTITE (usvojena odluka o produženju roka operatorima za potpisivanje ugovora i sticanje pogodnosti) .

  

*********************************  

10.12.2020:

Održana 27. sednica Upravnog odbora UFUS AFA ZAŠTIITE.

 

*********************************  

23.11.2019:

Odluke redovne Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE održane 22.10.2019. godine.

  

*********************************  

23.10.2019:

Održana redovna Skupština UFUS AFA ZAŠTITE, donete pozitivne odluke za sve tačke dnevnog reda, uskoro opširnije.

  

*********************************  

15.10.2019:

Redovna Skupština UFUS AFA ZAŠTITE 22.10.2019. godine detaljnije

  

*********************************  

9.10.2019:

Produženje roka za potpisivanje Ugovora o ustupanju prava... i novi set pogodnosti...  (detaljnije).

  

*********************************  

  

4-6.10.2019:

Održana 26 sednica Upravnog odbora.

   

*********************************

30.9.2019:

Podsećanje: Danas je poslednji dan za potpisivanje ugovora i sticanje pogodnosti (detaljnije)...

*********************************  

 

30.9.2019:

Na 25.sednici Upravnog odbora UFUS AFA ZAŠTITE održane 12-14. septembra 2019. godine, donošenjem odluka van sednice, Upravni odbor je doneo odluku da sazove redovnu Skupštinu UFUS AFA ZAŠTITE za 22. oktobar 2019. godine. (Odluka UO i Službena beleška o neodržanoj Skupštini 27.6.2019. godine).

   

*********************************  

 

25.9.2019:

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima (Službeni glasnik RS broj 66/19), uporedni tekst.

 

*********************************  

 

17.9.2019: 

Na 25.sednici Upravnog odbora UFUS AFA ZAŠTITE održane 12-14. septembra 2019. godine, donošenjem odluka van sednice, Upravni odbor je doneo odluku da sazove redovnu Skupštinu UFUS AFA ZAŠTITE za 22. oktobar 2019. godine. Uskoro ćete dobiti detaljniju informaciju i poziv.

*********************************  

 

17.09.2019:

Poziv kablovskim operatorima koji nisu potpisali Ugovor o ustupanju prava kablovskog reemitovanja filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) u Srbiji iz repertoara UFUS AFA ZAŠTITE (detaljnije).

*********************************  

 

12-14.09.2019: Održana 25 sednica Upravnog odbora.

 

*********************************  

27.6.2019: Sednica Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE nije održana zbog nedostatka kvoruma (uskoro opširnije).

 

*********************************  

  

13.6.2019: OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA UFUS AFA ZAŠTITE

 

Na 23.sednici Upravnog odbora UFUS AFA ZAŠTITE održane 11-13. juna 2019. godine, donošenje odluka van sednice, Upravni odbor je doneo odluku da sazove redovnu Skupštinu UFUS AFA ZAŠTITE za 27. jun 2019. godine. Uskoro ćete dobiti pozive i link za skidanje materijala.

  

*********************************  

  

8.6.2019: OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA UFUS AFA ZAŠTITE

 

U PRIPREMI JE GODIŠNJA SKUPŠTINA UFUS AFA ZAŠTITE, USKORO ĆE ZAPOČETI

PROVERA KONTAKTNIH PODATAKA ČLANOVA

  

Planiramo da se Skupština održi 27. ili 28. juna. Poslaćemo vam mail na koji molimo da odgovorite kako bi smo proverili vaše kontaktne podatke, poslali materijale i stekli mogućnost da vam šaljemo i druge korisne informacije.

 

*********************************  

 

 

OBAVEŠTENJE KORISNICIMA:

 

POJEDINE STRANICE OVOG SAJTA SU U REKONSTRUKCIJI (REDIZAJN, OSVEŽENJE I POSTAVLJANJE NOVIH SADRŽAJA). RAD JE PLANIRAN U FAZAMA, STARE STRANICE ĆE BITI POVLAČENE I ZAMENJIVANE NOVIM PO NJIHOVOM KOMPLETIRANJU.

  

HVALA NA RAZUMEVANJU, OČEKUJEMO VAŠE SUGESTIJE.

  

ZA SVE INFORMACIJE: Kontakt

 

 

*********************************