UFUS AFA ZAŠTITA
Organizacija filmskih autora Srbije
UFUS AFA PROTECTION
Serbian Film Authors Organisation

   

Početna O nama   Pravni osnov   Dokumenti   Partneri   Obrasci   Članovi   Vesti   FAQ   Kontakt   English
       
Obaveštenja

Stalni poziv autorima
 
Pregovori sa kablovskim operaterima

  

   

5 sednica Upravnog  odbora UFUS AFA ZAŠTITE održana je u petak, 23. juna 2017., jedna od tačaka dnevnog reda bila i informacija o toku i rezultatima pregovara sa kablovskim reemiterima o tarifi naknada za kablovsko reemitovanje filmskih dela u Srbiji i donošenje odluke o usvajanju završnog dokumenta (predlog) „TARIFA naknada za kablovsko reemitovanje filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) u Srbiji koje naplaćuje UFUS AFA ZAŠTITA“ i prateće dokumentacije.

  

Sednici su prisustvivali članovi Nadzornog odbora i predsednik Skupštine.

 

I Z V O D   I Z   Z A P I S N I K A   5.  S E D N I C E

 

@ Tačka 3. dnevnog reda:

 

“Informacija o toku i rezultatima pregovara sa kablovskim reemiterima o tarifi naknada za kablovsko reemitovanje filmskih dela u Srbiji i donošenje odluke o usvajanju završnog dokumenta (predlog) „Tarifa naknada za kablovsko reemitovanje filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) u Srbiji koje naplaćuje UFUS AFA ZAŠTITA“ i prateće dokumentacije”

 

 “…Predsednik Upravnog odbora Zoran Simjanović i direktor Aleksandar Ivanjikov, upoznali su članove Upravnog odbora o rezultatima pregovora sa kablovskim reemiterima o sporazumnom usvajanju Tarife naknada za kablovsko reemitovanje filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) u Srbiji koje bi trebalo da naplaćuje UFUS AFA ZAŠTITA u korist svojih članova i drugih filmskih autora.  

 

Zaključeno je da u zakonskom roku do sporazuma nije došlo i da se zbog toga predmet, shodno Zakonu o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, u daljem postupku upućuje na saglasnost Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije.  

 

U skladu sa gornjim Zaključkom Upravni odbor je na sednici, jednoglasno posle kraće diskusije, usvojio Predlog Tarife naknada… koji će biti upućen na saglasnost Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Odlučeno je da to bude 2% od osnovice koju čini proizvod broja pretplatnika i mesečne naknade za osnovni paket, za svakog kablovskog operatora pojedinačno.

 

Predlog „Tarifa naknada za kablovsko reemitovanje filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) u Srbiji koje naplaćuje UFUS AFA ZAŠTITA” čini sastavni deo ovog zapisnika“.

 

*********************************

  

7. sastanak u pregovorima o Tarifi naknada za kablovsku retransmisiju filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) u Srbiji održan je 21.06.2017. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih udruženja kablovskih reemitera i pojedinačnih operatora koji su se prijavili za pregovore.

  

Sastanak, a ujedno i pregovori, završeni su zajedničkom konstatacijom da je, uprkos želji obe strane da se dogovor postigne i sporazum zaključi, u ovom trenutku nemoguće prevazići razlike u odredjivanju osnovice (i posledično svih ostalih elemenata tarife) te da će Upravni odbor UFUS AFA ZAŠTITE formulisati svoj predlog Tarife i prosledititi ga Zavodu za intelektualnu sredinu na saglasnost.

 

Informacija direktora članovima Upravnog odbora:

  

"Poštovana/i,
Danas je održan 7. sastanak u okvoru pregovora sa kablovskim operatorima. Bili su prisutni predstavanici SBB, Telekoma, PoštaNET, reprezentativnog udruženja PUKOS i udruženja UKOŠ; sa naše strane Zoran Simjanović, predsednik UO, Stefan Gelineo, predsednik Nadzornog odbora, i ja.
Danas je bio i 107. dan perioda pregovora (zakonski rok je 60 dana + 3 dogovorena produžetka po 15 dana + 2 dana).

Od samog početka pregovora bilo je jasno da imamo dva suprotsavljena koncepta osnovice (njihov: prihod od distribucije medijskih sadržaja vs. naš: broj pretplatnika x pretplata), uz njihovo stalno insistiranje da je broj pretplatnika (po operatoru) poslovna tajna na nivou države (?!) i da nikakav dogovor ne može biti postignut po tom osnovu.
Ispitivali smo njihov model kroz simulacije, uporedjivali evropsku praksu i iskustva, predlagali stimulacije...
Naša strana je uložila maksimalni napor da pronadjemo rešenje koje bi svima odgovaralo, odnosno kompromis u kome bi svi bili najmanje oštećeni.
Na kraju, nikakav dogovor nije postignut, odnosno postignut je dogovor da nema dogovora, tako da će Zavod za intelektualnu svojinu ipak morati da se uključi.
Opširnije na UO.

S izrazima poštovanja,
A.Ivanjikov
"