UFUS AFA ZAŠTITA
Organizacija filmskih autora Srbije
UFUS AFA PROTECTION
Serbian Film Authors Organisation

   

Početna O nama   Pravni osnov   Dokumenti   Partneri   Obrasci   Članovi   Vesti   FAQ   Kontakt   English
       
Obaveštenja

Stalni poziv autorima
 
Informacije za  kablovske  operatore
 

 

30.12.2017

Poziv kablovskim operatorima  

  

Poštovani,

Kao što vam je poznato, rad je započela UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije, organizacija koja obavlja delatnost kolektivnog ostvarivanja autorskih prava filmskih autora u pogledu kablovskog reemtovanja flmskih dela (kinematografskih i televizijskih) na teritoriji Srbije.

S obzirom da u okviru svoje delatnosti koristite filmska dela iz repertoara UFUS AFA ZAŠTITE, vaša zakonska obaveza je da posedujete neisključiva prava za reemitovanje filmskih dela na teritoriji Srbije... (čitaj dalje)

 

*********************************  

   

25.12.2017

Obaveštenje kablovskim operatorima u Republici Srbiji

  

Obraćamo vam se u nameri da vam skrenemo pažnju na obaveze koje kablovski operatori imaju prema autorima filmskih dela (kinematografskim i televizijskim), odnosno prema UFUS AFA ZAŠTITI, kao organizaciji koja ih zastupa, a koje proističu iz Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik RS br.104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 - odluka US.)  (čitaj dalje)

 

*********************************  

 

15.12.2017.

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 112 (Druge organizacije, 4768, str.141) objavljena Tarifa naknada za kablovsko reemitovanje filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) u Srbiji koje naplaćuje UFUS AFA ZAŠTITA - Organizacija filmskih autora Srbije .

  

Tarifa naknada stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku i primenjuje se od 1.1.2018. godine

 

*********************************  

  

21.11.2017.

Zavod za Intelektualnu doneo Rešenje (990 broj 2017/28763-05):

"... DAJE SE SAGLASNOST na Predlog tarife naknada za kablovsko reemitovanje filmskih dela koji je utvrđen od strane Upravnog odbora organizacije UFUS AFA ZAŠTITA - Organizacija filmskih autora Srbije, Terazije 26, Beograd, dana 12.10.2017. godine, a kojim je utvrđena naknada za kablovsko reemitovanje filmskih dela u iznosu od 2,0% od prihoda od pretplate, koji prihod se izračunava kao proizvod mesečne cene pretplate u pojedinačnoj ponudi za osnovni paket i broja pretplatnika koje je konkretni kablovski operater prijavio organizaciji UFUS AFA ZAŠTITA. ..."

   

  *********************************

  

21.7.2017.

UFUS AFA ZAŠTITA - Organizacija filmskih autora Srbije, Terazije 26, Beograd (u daljem tekstu: UFUS AFA ZAŠTITA ili podnosilac zahteva), dana 21.7.2017. godine podneo je zahtev broj 2017/9140 za davanje saglasnosti na Predlog tarife naknada za kablovsko reemitovanje filmskih dela koji je utvrđen od strane Upravnog odbora UFUS AFA ZAŠTITA dana 23.6.2017. godine (u daljem tekstu: Predlog tarife). Uz Predlog tarife UFUS AFA ZAŠTITA je dostavio i obrazloženje Predloga tarife, kao i dokaze o objavi poziva za pregovore o tarifi, dokaz o uplati republičke administrativne takse za zahtev, zapisnike sa sastanaka na kojima su vođeni pregovori o Predlogu tarife i rezultate sprovedene analize naknada za kablovsko reemitovanje filmskih dela koje naplaćuju organizacije za kolektivno ostvarivanje prava autora u Evropi i okruženju.